Đặc Vụ X

Đặc Vụ X

Agent X (2015)

Nội dung phim Đặc Vụ X

Phim Agent X 2015 nói về một điệp viên bí mật hàng đầu đã được huấn luyện và sẵn sàng phục vụ, chỉ được triển khai theo ý của các nhà lãnh đạo.