Đặc quyền

Đặc quyền

The Privilege (2022)

Nội dung phim Đặc quyền

Đang theo học trường tư ưu tú, một thiếu niên giàu có cùng bạn bè khám phá ra âm mưu đen tối trong khi điều tra hàng loạt sự kiện siêu nhiên kỳ lạ.