Cuốn sổ tử thần

Cuốn sổ tử thần

DEATH NOTE (2006)

Nội dung phim Cuốn sổ tử thần

Khi một học sinh trung học Nhật Bản sở hữu một cuốn sổ tay thần bí, cậu nhận thấy mình có khả năng giết bất cứ kỳ ai bằng cách viết tên người đó vào cuốn sổ.