Cuộc giải cứu hang Thái Lan

Cuộc giải cứu hang Thái Lan

Thai Cave Rescue (2022)

Nội dung phim Cuộc giải cứu hang Thái Lan

Đội bóng đá thiếu niên Thái Lan và trợ lý huấn luyện viên bị kẹt trong hang Tham Luang, thúc đẩy một nỗ lực giải cứu trên toàn cầu. Phim dựa trên sự kiện có thật.