Cuộc Đua Tử Thần 2

Cuộc Đua Tử Thần 2

Death Race 2 (2011)

Nội dung phim Cuộc Đua Tử Thần 2

Death Race 2 là phần tiếp nối sau bộ phim cùng tên đã thành công năm 2008. Bộ phim cho chúng ta thấy thế giới trong một tương lai gần với sự sụp đổ của nền kinh tế, bạo lực xã hội đầy rẫy. Một nhà tù cực lớn và riêng biệt đã được xây dựng nhằm mục đích kiểm soát đám tội phạm này...