Cuộc chơi sân nhà: Thể thao khắp thế giới

Cuộc chơi sân nhà: Thể thao khắp thế giới

Home Game (2020)

Nội dung phim Cuộc chơi sân nhà: Thể thao khắp thế giới

Loạt phim tài liệu này nói về các môn thể thao truyền thống độc đáo và nguy hiểm trên khắp thế giới, cùng các cộng đồng và nền văn hóa mà tại đó chúng phát triển mạnh.