Cún ngoài không gian

Cún ngoài không gian

Dogs in Space (2021)

Nội dung phim Cún ngoài không gian

Fetch – một hành tinh mới cho tất cả chúng ta! Khi Trái Đất lâm nguy, các nhà khoa học tuyệt vọng cử đội chó được cường hóa gen vào vũ trụ để tìm thế giới mới làm nhà.