Cửa hàng tiện lợi nhà Kim (Phần 2)

Cửa hàng tiện lợi nhà Kim (Phần 2)

Kim's Convenience (Season 2) (2017)

Nội dung phim Cửa hàng tiện lợi nhà Kim (Phần 2)

Gia đình nhà Kim sẽ quay trở lại với nhiều tình huống rắc rối hơn, từ công việc kinh doanh đến chuyện tình cảm và sự nguy hiểm khi dùng tính năng sửa tự động.