Cô Nàng Cao Kều 2

Cô Nàng Cao Kều 2

Tall Girl 2 (2022)

Nội dung phim Cô Nàng Cao Kều 2

Sau khi Jodi Kreyman đạt được sự phổ biến, những thông tin sai lệch của cô bắt đầu gây ra rifts với những người xung quanh và bây giờ cô thực sự cần phải 'đứng cao'.