Chuyện hai nhà bếp

Chuyện hai nhà bếp

A Tale of Two Kitchens (2019)

Nội dung phim Chuyện hai nhà bếp

Ngôi sao nhà hàng thành phố Mexico, Gabriela Cámara, khai trương thêm nhà hàng cùng hệ thống, Cala, ở San Francisco, với thực đơn quen thuộc và văn hóa bếp cực kỳ cởi mở.