Chuỗi Ngày Tự Lập Của Hyo Sim

Chuỗi Ngày Tự Lập Của Hyo Sim

Live Your Own Life, Hyo-shim's Independent Life (2023)

Nội dung phim Chuỗi Ngày Tự Lập Của Hyo Sim

Câu chuyện về Hyo-shim, người đã hy sinh mạng sống của mình cho gia đình để cố gắng có một cuộc sống tự lập khi cô bắt đầu coi trọng bản thân.