Chiến Tranh Và Hòa Bình

Chiến Tranh Và Hòa Bình

War And Peace (2016)

Nội dung phim Chiến Tranh Và Hòa Bình

Phim Chiến Tranh Và Hòa Bình - War And Peace 2016: đưa chúng ta tới thời kỳ lịch sử năm xưa. Khi mâu thuẫn giữa Nga và hoàng đế Napoleon lên tới đỉnh điểm, 5 gia đình hoàng tộc phải đối mặt với sự việc, lựa chọn hoặc phải thay đổi để bảo vệ cuộc sống của dòng tộc.