Chiến dịch: Quốc gia

Chiến dịch: Quốc gia

Operation: Nation (2023)

Nội dung phim Chiến dịch: Quốc gia

Một thành viên trong một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc ở Warsaw bước vào chuyện tình bị cấm đoán với một nhà hoạt động cánh tả đầy nhiệt huyết, dẫn đến hàng loạt sự kiện bất ngờ.