Chết vì ảo thuật

Chết vì ảo thuật

Death by Magic (2018)

Nội dung phim Chết vì ảo thuật

Ảo thuật gia Drummond Money-Coutts đi khắp nơi chia sẻ tình yêu với ảo thuật cũng như cố gắng áp dụng các ngón nghề điêu luyện để áp đảo các đối thủ.