Chạy Đi Rồi Tính

Chạy Đi Rồi Tính

Lost In Saigon (2016)

Nội dung phim Chạy Đi Rồi Tính

Khi gia đình nọ bỗng phải trốn chạy bọn trộm trang sức, một đặc vụ tự xưng vụng về bèn ra tay giải cứu họ. Nhưng chẳng biết là cứu hay hại đây!