Chào mừng tới lớp học biết tuốt

Chào mừng tới lớp học biết tuốt

Classroom of the Elite (2017)

Nội dung phim Chào mừng tới lớp học biết tuốt

Khi Kiyotaka vào học tại một ngôi trường cao trung danh tiếng được chính phủ đài thọ, cậu mới nhận ra hệ thống giáo dục này coi trọng thành tích ra sao.