Câu chuyện tội phạm: Thanh tra Ấn Độ

Câu chuyện tội phạm: Thanh tra Ấn Độ

Crime Stories: India Detectives (2021)

Nội dung phim Câu chuyện tội phạm: Thanh tra Ấn Độ

Máy quay theo chân cảnh sát Bengaluru thực thi nhiệm vụ, mở ra góc nhìn hiếm có về những nghiệp vụ khó khăn và phức tạp trong quá trình điều tra bốn vụ trọng án.