Câu chuyện rau củ: Tới thành phố (Phần 1)

Câu chuyện rau củ: Tới thành phố (Phần 1)

VeggieTales in the City (Season 1) (2017)

Nội dung phim Câu chuyện rau củ: Tới thành phố (Phần 1)

Với những chuyến đi kỳ thú tới thành phố lớn, dốc nghiêng trượt tuyết, và nhiều nơi nữa, nhóm bạn Rau củ mở mang tầm nhìn và có thêm những bài học quý báu về niềm tin.