Búp bê ký ức – Ngoại truyện: Sự vĩnh hằng và búp bê ký ức

Búp bê ký ức – Ngoại truyện: Sự vĩnh hằng và búp bê ký ức

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

Nội dung phim Búp bê ký ức – Ngoại truyện: Sự vĩnh hằng và búp bê ký ức

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll