Bước Chân An Lạc

Bước Chân An Lạc

Walk with Me (2017)

Nội dung phim Bước Chân An Lạc

BƯỚC CHÂN AN LẠC là bộ phim thiền định về một cộng đồng các nhà sư và chư Ni Phật giáo đã cống hiến đời mình để làm chủ được nghệ thuật chánh niệm với vị thầy nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh.