BoJack Horseman - Tập đặc biệt mừng Giáng Sinh: Điều ước giáng sinh của Sabrina

BoJack Horseman - Tập đặc biệt mừng Giáng Sinh: Điều ước giáng sinh của Sabrina

BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish (2014)

Nội dung phim BoJack Horseman - Tập đặc biệt mừng Giáng Sinh: Điều ước giáng sinh của Sabrina

Giáng sinh đến rồi mà BoJack chẳng thiết tha gì cả. Rồi Todd xuất hiện với một cây kẹo khổng lồ và hát hò những bài hát Giáng sinh cũ kỹ.