Bọ Cạp (Phần 3)

Bọ Cạp (Phần 3)

Scorpion (Season 3) (2016)

Nội dung phim Bọ Cạp (Phần 3)

Phim Bọ Cạp Phần 3 là phần tiếp theo của phần 2 Bọ Cạp. Chúng ta tiếp tục với những vụ khó nhằn cùng các thiên tài hơi ẩm ẩm,