Bộ ba trộm cắp (Phần 12)

Bộ ba trộm cắp (Phần 12)

Trailer Park Boys (Season 12) (2018)

Nội dung phim Bộ ba trộm cắp (Phần 12)

Khi Bubbles sản xuất bia tại nhà, Julian và Ricky cố gắng hoàn lương. Nhưng khi có phi vụ làm ăn mới, những tay trộm này lại ngựa quen đường cũ.