Bộ ba khiếm khuyết

Bộ ba khiếm khuyết

The Imperfects (2022)

Nội dung phim Bộ ba khiếm khuyết

Sau khi trải qua một thí nghiệm có tác dụng phụ khủng khiếp, Abbi, Tilda và Juan hợp sức tìm kiếm nhà khoa học đã gây ra việc này và cách chữa trị.