Biệt Đội Săn Tiền Thưởng

Biệt Đội Săn Tiền Thưởng

The Night Crew (2015)

Nội dung phim Biệt Đội Săn Tiền Thưởng

Biệt Đội Săn Tiền Thưởng - The Night Crew: là một biệt đội săn tiền thưởng, và họ giải cứu 1 cô gái người Trung Quốc. Họ phải chiến đấu để tồn tại trong khi qua đêm tại một nhà nghỉ, rồi nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm về cô gái Trung Quốc mà họ đã giải cứu...