Biệt đội Badanamu: Cùng học ABC

Biệt đội Badanamu: Cùng học ABC

Badanamu ABC TV (2015)

Nội dung phim Biệt đội Badanamu: Cùng học ABC

A là apple, còn B là Bada và hội bạn động vật! Hãy học bảng chữ cái ABC, âm thanh, số và các cụm từ đơn giản qua các bài hát vui nhộn và dễ hát theo.