Bắt Một Tên Trộm

Bắt Một Tên Trộm

To Catch a Thief (1955)

Nội dung phim Bắt Một Tên Trộm

Khi một tên trộm khôn khéo đã hoàn lương bị nghi ngờ thực hiện một loạt vụ trộm nữ trang ở vùng French Riviera, anh quyết tâm bắt tên trộm và minh oan cho bản thân.