Bạn Thân Với Những Đứa Trẻ

Bạn Thân Với Những Đứa Trẻ

Friends with Kids (2012)

Nội dung phim Bạn Thân Với Những Đứa Trẻ

Một cặp bạn thân sau khi tham khảo tác động của việc sinh con đối với các cặp vợ chồng cảm thấy hầu hết đều là những tác động xấu. Do đó họ quyết định sẽ có con trước, rồi sau đó sẽ cặp kè với người bạn đời tương lai sau...