Bad Grandpa .5

Bad Grandpa .5

Bad Grandpa .5 (2014)

Nội dung phim Bad Grandpa .5

Những trò đùa liên quan đến người già của Irving Zisman tiếp tục trong phần tiếp theo này của thương hiệu "Nghịch dại", có những cảnh chưa sử dụng của phần phim đầu tiên.