Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 7)

Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 7)

Doctor X Surgeon Michiko Daimon (Season 7) (2021)

Nội dung phim Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 7)

Khi virus corona mới xuất hiện gây ảnh hưởng nặng nề cho y tế Nhật Bản và bệnh viện của bác sĩ Michiko phải trang bị lại, lòng quyết tâm của cô chưa từng lung lạc.