Ấu trùng tinh nghịch (Phần 3)

Ấu trùng tinh nghịch (Phần 3)

Larva (Season 3) (2015)

Nội dung phim Ấu trùng tinh nghịch (Phần 3)

Trong mùa 3, Vàng phàm ăn và anh bạn Đỏ nóng tính xuống đường phố của New York để tìm các món ăn ngon.