Anh em nhà Jonas: Châm chọc gia đình

Anh em nhà Jonas: Châm chọc gia đình

Jonas Brothers Family Roast (2021)

Nội dung phim Anh em nhà Jonas: Châm chọc gia đình

Kevin, Joe và Nick ứng phó các màn chặt chém và đối đáp nhanh trong tiết mục hài đặc biệt có Pete Davidson, John Legend... Dẫn chương trình: Kenan Thompson.