Anh Chàng Sét Đánh

Anh Chàng Sét Đánh

Struck by Lightning (2012)

Nội dung phim Anh Chàng Sét Đánh

Sau khi bị sét đánh chết, một thanh niên kể lại cách anh ta tống tiền các bạn cùng lớp đóng góp cho tạp chí văn học của mình.