Angry Birds: Quậy tưng mùa hè

Angry Birds: Quậy tưng mùa hè

Angry Birds: Summer Madness (2022)

Nội dung phim Angry Birds: Quậy tưng mùa hè

Những chú chim thiếu niên Đỏ, Chuck, Bomb và Stella đang càn quét Trại Hè Gỗ Vụn cùng các trại sinh lông vũ khác cho một mùa hè đầy những trò vui bay cao!