72 nơi sinh sống nguy hiểm

72 nơi sinh sống nguy hiểm

72 Dangerous Places to Live (2016)

Nội dung phim 72 nơi sinh sống nguy hiểm

Trải nghiệm các trận tuyết lở, núi lửa dữ dội cùng nhiều thảm họa thiên nhiên khác và tìm hiểu tại sao có những người lại chọn sống ở chốn hiểm nguy nhường ấy.