33 Người Thợ Mỏ

33 Người Thợ Mỏ

The 33 (2015)

Nội dung phim 33 Người Thợ Mỏ

Phim 33 Người Thợ Mỏ - The 33: dựa trên sự kiện có thật, 33 người thợ mỏ mắc kẹt ở hầm mỏ bị sập trong 69 ngày.