11 Giờ 14 Phút

11 Giờ 14 Phút

11:14 (2004)

Nội dung phim 11 Giờ 14 Phút

Bộ phim là chuỗi sự kiện diễn ra đồng thời vào lúc 11:14 tại những địa điểm khác nhau, nhưng nó lại đưa đến những kết cục bi thảm. Diễn biến phim rất lôi cuốn và hấp dẫn...